trang chủ tin tức xe Tư vấn ô tô Xe cơ giới áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới về đèn chiếu sáng phía trước

Xe cơ giới áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới về đèn chiếu sáng phía trước

Đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (QCVN 35:2024/BGTVT) sửa đổi, bổ sung QCVN 35:2010/BGTVT quy định chi tiết các loại đèn chiếu sáng của phương tiện, bao gồm: Đèn chiếu gần, đèn chiếu xa; Đèn độc lập; Đèn theo nhóm; Đèn "liền khối"...

Theo đó, đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Về yêu cầu kỹ thuật của mẫu thử cũng được quy định cụ thể hơn, phải là đèn mới 100%, nguyên bản đúng theo thiết kế của cơ sở sản xuất, không được phép can thiệp chỉnh sửa các bộ phận của đèn bao gồm cả bóng đèn.

Ánh sáng của đèn phát ra không được là màu đỏ, bao gồm cả các loại đèn khác được lắp trên cùng thân đèn chiếu sáng phía trước. Phụ kiện kèm theo để đảm bảo đèn hoạt động ổn định, bao gồm cả đồ gá thử nghiệm đèn nếu cần thiết.

Ngoài ra, nếu là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) hoặc đèn không thể kích hoạt chức năng sáng bằng nguồn điện thông thường thì phải bao gồm bộ tạo tín hiệu và/hoặc thiết bị cung cấp và vận hành.

Theo các chuyên gia, QCVN 35:2024/BGTVT với những quy định chi tiết sẽ tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn chiếu sáng phía trước cho xe cơ giới, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện triển khai áp dụng phù hợp, từ đó đảm bảo chất lượng phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

 Thông tư 07/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/10/2024.

(Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)